MY BUILDING

מגרשים מס׳: 709, 710, 712

10 בנינים / 201 יח' לזכאים במסגרת מחיר למשתכן.

מספר בניין 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
יחידות דיור בבניין 31 31 34 34 34 35 35 34 34 34
מס קומות לבניין 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
מס' דירות לזכאים 16 21 21 20 22 19 18 21 22 21
סוגי דירות דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים