FAQ

שאלות ותשובות

הגרלה 597 והגרלות ההמשך – 668, 1273 רשאים לבחור בבניינים מספר 1-6.
הגרלה 598 והגרלות ההמשך- 669, 1272 רשאים לבחור בבניינים מספר 7-10.
הגרלת המשך מס' 1702 להגרלה 598 והגרלת המשך 1703 להגרלה 597

בבניין קיימות 2 מעליות. ובאחת מהן מנגנון למעלית שבת. הפעלת המנגנון בהתאם להחלטת הדיירים.

הקדמת תשלומים רק באישור החברה מראש ובכתב.
זהות הדירות ומיקומן המדויק מופיע באתר האינטרנט של הפרויקט. כמו כן ניתן ורצוי בכל עת להתעדכן במלאי הדירות הזמין לאחר תחילת ימי הבחירה.

הצ'ק חייב להיות מטעם לפחות אחד מיחידי הזוכה או שיק בנקאי.

כן, לצורכי המשכנתא, אך הוא לא בא במקומו.
ההון העצמי המינימלי הנדרש לשם לקיחת משכנתא חוץ מהמענק הוא 60,000 ₪. כך שמי שהביא הון עצמי של 60,000 ₪ נמצא במצב שברשותו בעצם יש 120,000 ₪ עליהם לא ישלם משכנתא.
מומלץ ביותר. האישור העקרוני הוא בשביל הביטחון שלכם לרכוש את הדירה בידיעה כי תקבלו מימון בעתיד. אישור זה ניתן היום בזמן קצר, עד 48 שעות, והוא אינו עולה לכם כסף או מחייב אתכם בשום צורה. כמו כן, תוקף האישור הינו ל-3 חודשים.
מועד בחירת הדירה נקבע עפ"י סדר בחירת דירות בהגרלה של משרד השיכון והבינוי. ככלל, אין אפשרות לשנותו. זוכים שאינם יכולים להגיע יכולים לשלוח את אחד מבני הזוג עם ייפוי כוח רגיל בנוסח המופיע באתר מאומת על ידי עו"ד ותעודת זהות מקורית או צד ג' אחר (בן משפחה/ חבר) עם ייפוי כוח נוטריוני (גם כאן, נוסח באתר)+ תעודות זהות מקוריות של שני הזוכים.
זימון אישי לכל זוכה , יחד עם פרטים מדויקים לגבי המיקום, התאריך, והשעה נשלחים אליכם בימים אלה.

לכל מי שבוחר דירה ביום בחירת הדירות תינתן האפשרות לחתום באותו היום ובאותו המקום, או לתאם מועד לחתימה.
חשוב מאוד שמי שרוצה לשמור לעצמו את האופציה לחתום באותו היום על החוזה, יביא איתו מראש גם את המסמכים הנדרשים ליום בחירת הדירות וגם את המסמכים הנדרשים ליום חתימת החוזה (כולם מפורטים בחוברת ובאתר).

לפקודת: גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח בע"מ.

ניתן לפנות לכל בנק למשכנתאות, יחד עם חוזה הרכישה והוכחת הון עצמי ולקבל את המענק.

לא ניתן. לכל אחד יש חלון של 45 דקות לבחירת דירה. הדירות הזמינות לבחירה באותו חלון הן האפשרויות שיהיו זמינות עבורכם. וברגע בו בחרתם דירה לא ניתן להחליפה.

תשלום שכ"ט עו"ד הינו בגין רישום בית משותף ורישום זכויותיכם בטאבו. התשלום מעוגן בחוק והסכומים הינם מפוקחים.

לא. התשלום הוא בנוסף למחיר הדירה, ומשולם במעמד חתימת החוזה.

בצ'ק או מזומן או העברה בנקאית.

כן בפרויקט יש מחסנים. לכל דירה יש מחסן צמוד, גודלה משתנה מדירה לדירה והוא מפורט באתר.
מיקום פחי האשפה נמצא במתחם החניות, בסמוך לבניינים. אין חדרי אשפה בתוך בניינים.